Astimex pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2007. Företaget marknadsför och distribuerar läkemedel till apoteksmarknaden i Sverige, Danmark och Finland. Med kunden i centrum väljer vi noga ut vårt sortiment. Allt för att förbättra kundens hälsa och livskvalité. Astimex pharma är anslutna till Läkemedelsförsäkringen samt FTI.

Generika

När ett nytt läkemedel har utvecklats, ansöker läkemedelsföretaget om patent och får därmed ensamrätt att sälja produkten under ett antal år. När patentet löper ut har generiska tillverkare möjlighet att marknadsföra en identisk aktiv substans – ett så kallat generiskt läkemedel. Därmed skapas konkurrens som bidrar till stora besparingar för både samhälle och konsumenter genom att tillhandahålla läkemedel av rätt kvalitet till låg kostnad.
Generiska läkemedel innehåller samma aktiva substans och i samma mängd som originalläkemedlet. De omfattas av samma kvalitetsregelverk som originalläkemedlen. Det är bevisat att generiska läkemedel har likvärdig effekt som originalläkemedlet. Generiska produkter bär ett annat namn än motsvarande originalprodukt, men ger samma medicinska effekt.

Områden

Astimex pharma är verksamma inom områdena infektion, hjärta-kärl, ögon, muskler och leder, sömn, malaria, värk, epilepsi och ADHD.