Lakrimont, ögongel 2 mg/g 1x10 g, 3x10 g


Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning.

Lakrimont är ett tårersättningsmedel som används för lindring av symtom förorsakade av torra ögon, t.ex. sveda eller gruskänsla i ögat. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner.

Vuxna och äldre: Vanlig dos är 1 droppe i ögat 3 till 4 gånger dagligen eller vid behov.

Lakrimont rekommenderas inte till barn.

Tvätta alltid händerna innan du applicerar gelen. Applicera en droppe av Lakrimont i varje påverkat öga på följande sätt:
- Avlägsna locket
- Luta huvudet tillbaka och håll tuben lodrätt ovanför ögat med ena handen, med tubens spets nedåt
- Dra försiktigt ner ditt nedre ögonlock med den andra handen
- Titta uppåt och droppa en liten droppe i mellanrummet mellan det nedre ögonlocket och ögat
- Släpp det nedre ögonlocket. Blinka några gånger för att sprida gelen jämnt över ögat
- Torka bort överbliven gel kring ögonlocken

Undvik att beröra ögat eller någon annan yta med tubens spets.
Det rekommenderas inte att mjuka kontaktlinser används under behandlingen med denna ögongel.