Asonor®


Information om snarkning och Asonor® behandling

 

Forskning visar att snarkarnas livskvalitet kan försämras på grund av sömnbrist, vilket kan leda till ökad risk att insjukna i hjärt-och kärlsjukdomar. Vidare kan man drabbas av huvudvärk, nedsatt sexuell funktion och stressymtom.

Varför snarkar man?
Det finns många bakomliggande orsaker till att man snarkar, men snarkning uppstår då trycket i halsen ökar vilket medför att gomseglet och den mjuka gomplattan börjar vibrera.

Ljud som uppstår av dessa vibrationer kallas snarkning.
Ju högre snarkande ljud, desto smalare öppningen i halsen.

 

Är det vanligt att snarka?
Snarkning är ett vanligt fenomen.

Beräkningar som gjorts visar att cirka 40 % av befolkningen
snarkar och av dessa är 60 % män och 40 % kvinnor.

 

Snarkandet kan störa en god nattsömn
Snarkning kan störa sömnen även hos den som snarkar och inte bara personerna runt omkring.

Det finns mycket forskning kring snarkning och sömnproblem. Snarkning som ger dålig sömn kan vara en förklaring till dagtrötthet, dåligt humör och svårigheter att koncentrera sig. Det är därför viktigt att den som snarkar behandlar sitt problem. I förlängningen finns det en mängd risker med att inte få sitt sömnbehov tillgodosett över en längre period.

 

Vad är Asonor®?
Asonor är en nässpray mot snarkbesvär.

Asonor smörjer och mjukar upp slemhinnorna och stramar upp muskulaturen i halsen. Det betyder också att andningen inte störs och att man inte kommer vara så torr i munnen på
morgonen. 3 av 4 blir hjälpta Kliniska studier* gjorda vid universitetssjukhuset i Köpenhamn med Asonor visar att

3 av 4 användare befrias helt eller får betydligt minska snarkbesvär och en förbättrad sömnkvalitet.
I en oberoende konsumenttest med 7 olika antisnarkprodukter utsågs Asonor till "Bäst i test", sammantaget effekt/pris (www.sund.nu).

 

Så här använder man Asonor®
Asonor ska användas varje kväll före läggdags.
För bästa resultat av behandlingen:

  • Luta huvudet bakåt.
  • Pumpa 4–6 gånger i vardera näsborren till man känner lösningen i svalget.
  • Effekt från dag 1 men full effekt uppnås efter cirka 2 veckors behandling.
  • För bästa resultat ät och drick inte efter applicering.
  • Asonor ska ej användas vid sömnapné. Om du har symtom liknande sömnapné, kontakta läkare.

 

Fördelar med Asonor®

  • Klinisk visad effekt
  • Kan användas av alla, även av allergiker, astmatiker, gravida och barn.        
  • Lätt att använda
  • Innehåller inga drivgaser
  • Asonor innehåller 30 ml lösning som räcker till cirka 30 dagars behandling.

Asonor är en medicinteknisk produkt som är CE-märkt.

 

*Ref. The effect of nasal application of Asonor and polyglycoside 80 on snoring and sleep apnea.

Department of neurology, University State Hospital, Copenhagen, Denmark. 1989.

 

 

*Läs mer om asonor på www.asonor.se