MedCoat®


Information om MedCoat® som gör tabletter lättare att svälja och ger dem en god smak

En fjärdedel av Sveriges befolkning har svårt att svälja tabletter. Bland barn är det så många som 60–70 %. Det kan leda till att föräldrar kan tycka att det är besvärligt att ge medicin i tablettform.


Ofta är de drabbade rädda för att tabletten ska fastna i halsen. Problemet kan förvärras vid till exempel en halsinfektion.

Många äldre lider ofta av muntorrhet på grund av sin medicinering eller ålder vilket också kan försvåra tablettintag.

 

Svårt att svälja tabletter – ett underskattat problem
En norsk studie* omfattande 6.158 personer (20–69 år) som besökte allmänläkare visade att 30 % av kvinnorna och 15 % av männen hade svårt att svälja tabletter och kapslar.

Detta innebär ett stort obehag för många och kan påverka medicineringen negativt – med mindre effektiv behandling som följd.

 

Vad är Medcoat®?
MedCoat är en prisbelönt svensk innovation med vilken man själv kan förse tabletter och kapslar med ett tunt överdrag strax före intag. Produkten är ett säkert och effektivt hjälp medel som endast innehåller vanliga livsmedelsklassade ingredienser (ca 0,2 g per överdrag).

 

MedCoat gör tabletter

  • Lätta att svälja: Drageringen är hal och salivstimulerande vilket gör tabletten lättare att svälja.
  • Välsmakande: Drageringen maskerar tablettens ursprungliga smak och ersätter den med en behaglig smak av citrus.

 

Vem kan använda Medcoat®?
MedCoat kan användas av både vuxna och barn från och med att de ska börja svälja hela eller delade tabletter.

Ofta kan barn lära sig att svälja mindre tabletter från 3–4 års ålder. Fråga din läkare eller personalen på ditt apotek om du är osäker.

När ska Medcoat® inte användas?
Använd inte MedCoat om du är allergisk (överkänslig) mot
någon av ingredienserna i MedCoat. Använd inte MedCoat med tuggtabletter, tabletter som måste smälta i munnen, tabletter som måste lösas i vatten eller tabletter och kapslar som måste tas med enbart kranvatten.

 

För vilka tabletter/kapslar kan Medcoat® användas?
MedCoat kan användas för tabletter och kapslar av olika form och storlek som ska sväljas hela eller delade.

Svälj dragerad tablett tillsammans med rekommenderad mängd vatten kort efter drageringen.

 

9 av 10 uppger att det blir lättare att svälja
En klinisk studie av MedCoat med 41 personer med problem att svälja tabletter har genomförts.
I studien uppgav 98 % av försökspersonerna att det var lättare att svälja tabletter dragerade med MedCoat jämfört med identiska odragerade tabletter. Samtliga försökspersoner uppgav att MedCoat helt kamouflerade smaken på en tablett smaksatt med ett bittert smakämne.
Studien har

publicerats i Pharmacy World & Science volym 32, 2010.

 

Fördelar med Medcoat®

  • MedCoat är ett hjälpmedel som direkt underlättar för personer som har svårt att svälja tabletter/kapslar.
  • MedCoat kan bidra till att förbättra följsamheten vid medicinering.
  • MedCoat tillverkas i Sverige.

 

* Andersen Ø, Zweidorf O-K, Hjelde T, Rødland EA:
Problemer med å svelge tabletter [Problems when
swallowing tablets. A questionnaire study from general
practice]. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9..

 

 

*Läs mer om MedCoat på www.medcoat.se